Welkom op de website van SO en VSO De Ark


De Ark is een openbare school voor zeer moeilijk lerende kinderen en heeft een regionale onderwijsfunctie. De school kent twee afdelingen, de SO afdeling voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en een VSO afdeling voor leerlingen van 13 tot en met 18 jaar.

Leren voor het leven is waar het om gaat binnen onze school. Hierbij wordt altijd de leerling als uitgangspunt genomen. Wat kan deze leerling en waar begeleiden we hem. We leveren zorg op maat. De leerling krijgt bij ons de mogelijkheden om te ontdekken en te onderzoeken en geven hem hierdoor de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Onze leerlingen leren het beste in de praktijk in een zo echt mogelijke situatie. Leren doe je het beste door fouten te mogen maken.

Op deze website krijgt u een indruk van onze school. 

Wit u nader kennis maken of heeft u nog vragen? U bent altijd welkom voor een gesprek of om een kijkje te komen nemen in onze school. Wij vinden het fijn als u contact opneemt om een afspraak te maken via info@zmlk-ark.nl of 0182-679096

Petra Maillou
(directeur)