ZMLK de Ark

ZMLK de Ark

ZMLK de Ark

ZMLK de Ark

ZMLK de Ark

ZMLK de Ark

ZMLK de Ark


De Ark in het kort

De school

ZMLK school de Ark is een regionale school voor leerlingen met een verstandelijke beperking. De school heeft twee afdelingen: Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 13 tot maximaal 20 jaar. Daarnaast heeft de Ark een dienst Ambulante Begeleiding, die leerlingen met een 'rugzakje' begeleiden in het basis-, speciaal basis- en voortgezet onderwijs.

Doelen

Het onderwijs van De Ark is gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid en op de integratie van de leerling met een verstandelijke handicap in de maatschappij. De school sluit zo goed mogelijk aan bij de belangstelling van elk kind. We werken aan een maximale ontplooiing van de persoonlijkheid van de leerling door het ontwikkelen van die vaardigheden waarmee zowel nu, als in de toekomst zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij kan worden deelgenomen.

Onderwijs

ZMLK-onderwijs is een onderwijsvorm gericht op zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een verstandelijke handicap of ernstige leerproblemen. Het ZMLK behoort tot cluster 3 van het speciaal onderwijs. Tot cluster 3 behoren scholen die onderwijs verzorgen voor meervoudige, verstandelijke en lichamelijk gehandicapte kinderen die het reguliere onderwijs niet kunnen volgen. Indien deze kinderen wel binnen het reguliere onderwijs worden opgevangen, hebben deze kinderen recht op een zogenaamd rugzakje. Plaatsing op een school voor ZMLK is afhankelijk van het IQ van het kind. Dit moet onder de 55 zijn of tussen de 55 en 70 met aanvullende problematieken. Dit kunnen zijn: sociaal emotionele achterstand, een informatieverwerkingsstoornis (bijvoorbeeld ADHD, autisme) en een leerachterstand.

Missie & Visie

Leren voor het leven is waar het om gaat binnen onze school. Hierbij wordt altijd de leerling als uitgangspunt genomen. Wat kan deze leerling en waar begeleiden we hem. We leveren zorg op maat. De leerling krijgt bij ons de ruimte om te ontdekken en te onderzoeken en geven hem hierdoor de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Onze leerlingen leren het beste in de praktijk in een zo echt mogelijke situatie. Leren doe je het beste door fouten te mogen maken.

Twitter

 

Uit de praktijk


Special Heroes korfbal
Kunstgroep (VSO)
Kunstmaatjesproject
Dansen op het SO
   

van plan tot project
Pannenkoeken bakken
De leerlingen leren op het VSO een eigen maaltijd te bereiden. In de eerste...
Schoolreis SO
Donderdag 22 maart zijn de leerlingen van het SO op schoolreis geweest...
Stagelopen
Een meisje van 17 jaar, zit al een tijdje in de eindgroep. Van...

Supermarkt
Een leerling vanuit de middenbouw had al enige tijd interne stage...